Piad Zina: Bang

karim

Piad Zina: Bang

Zamis nongilim, faa dabisir.: "bang" in Mossi bang Mossi nom.2 bang wala kuom Indefinite article:

Piad Zina: Nwaang

karim

Piad Zina: Nwaang

Zamis nongilim, faa dabisir.: "nwaang" in Mossi nwaang Mossi nom.2 nwaang di kodu Indefinite artic

Piad Zina: Bangia

karim

Piad Zina: Bangia

Zamis nongilim, faa dabisir.: "bangia" in Mossi bangia Mossi nom.2 bangia di mood Indefinite artic

Piad Zina: Sinlinpiko

karim

Piad Zina: Sinlinpiko

Zamis nongilim, faa dabisir.: "sinlinpiko" in Mossi sinlinpiko Mossi nom.2 sinlinpiko ane venn Ind

Piad Zina: Niinga

karim

Piad Zina: Niinga

Zamis nongilim, faa dabisir.: "niinga" in Mossi niinga Mossi nom.2 niinga ienk Indefinite article:

Rung Rĩungu

karim

Rung Rĩungu

Learn new vocabulary from the Mossi Library Book Series 29. Books in this series teach you the words

Piad Zina: Zĩiga

karim

Piad Zina: Zĩiga

Zamis nongilim, faa dabisir.: "zĩiga" in Mossi zĩiga Mossi nom.1 fun zĩiga Indefinite article: zĩi

Piad Zina: Gaag Soaba

karim

Piad Zina: Gaag Soaba

Zamis nongilim, faa dabisir.: "gaag soaba" in Mossi gaag soaba Mossi nom.1 sum gaag soaba Indefini

Piad Zina: Peglem

karim

Piad Zina: Peglem

Zamis nongilim, faa dabisir.: "peglem" in Mossi peglem Mossi nom.1.2 maan sɛba peglem la Indefinit