Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Mossi Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Mossi Dictionary

Afrikan
Gaana
Itsekiri
Kote d'Ivoire
Na'asaal
Nagiiria
aarung
akosombo
alibarika
anii
anina
ansib
anu
ata'
ateuk
atom
awa
awai
ayinne
ba'anam
baa
baagi
baba
bagir
bang
banke
banko
bankyi
basim
be'ed
bedim
beeg
benga
benim
bi'isa
bidibig
biesug
biia
biig
bipung
bismeng
bodie
bood
bugsug
bugusid
bugusung
buosug
bupok
buraa
buuwa
d
da'
daamug
daar
daka
dama'amdaan
dau
daukuor
diisung
dobil
domitre
doogin
dualung
dug
dum
duma
eeug
elektron
enginiar
f
fa'asung
foto kied
fuud
fuug
gbae
gbilig
gerima
goosneema
gosidib
guur
hoteel
ieda
intanet
isir
kabum
kaenaar
kanbunit
kantiri
karung doog
koba
kobuga
kodu
kolaa
kom
kooba
kpan
kpe'em
kpela
kpi'ea
kpi'kpin
kpinim
kremglase
kudir
kudug
kudwef
kukpa'ad
kukpaug
labatid
labaya
leemu
leong
lig
ligidi
longo
loon
lumis
ma'
ma'a
ma'asir
madam
makim
malis
matimatis
me'
mora
munaafigilim
muood
na'ana
na'are
na'ayiig
na'na
naae
naafo
naar
namba
nanzu'is
nid
nifka'ad
nihobielif
nim
nima'asim
nindaa
ningbiug
no'
nogban
nogir
nong
noore
nooryinne
nu'ogo
nwaang
nwadig
nwe'
nwiis
nyadi
nyagir
nyo'ogo
nyood
o
ofis
paal
paanu
paati
pakir
peego
peesil
pi'e
pi'il
pia'ad
piad
pieel
piig
piim
piina anaasi
piina anii
piina yoobu
piini
pipelug
pista'
pisyi
pitu
piyam
poa nya'ang
poasaansid
pompi
poog
proton
pugudub
puti'er
puugin
puur
rooge
rung
sa'am
saara
sakua
sakurin
sanga
sangbana
sayense
seeka
sen
siel
siig
simik
sinlinpiko
sitoof
solung
su'ubil
sumasim
ta'ara
table
takoro
tampeligim
tap
te'is
tengdamug
tengin
tengnid
tengore
ti'ek
tieed
tiim
tisim
titamis
to'oto
tond
tubir
tulug
tuum
tuuma
tuumsung
valinga
venn
vo'osim
vo'saal
vo'saalbuudi
vom
wa'
wa'alim
waad
wada
wela
weligir
wenegliib
wenegyiib
wiefo
win
ya
yaalug
yada
yelim
yelkpan
yir
yoom
yu'ong
yu'or
yuogum
yuum
zabug
zangbeel
ze'
zingba'ad
ziriga
zua
zued
zug
zugwag
zukug
zuobid
zuor
zuure
.