Witkoppen Clinic: Sum Logtor Yiri

karim

Witkoppen Clinic: Sum Logtor Yiri

No-Rɩkdga Ba me' logtor yiri. Yʋʋre la a logtor yiri la ane Witkoppen Health and Welfare Centre. Ya

Lɛta Toolg Zĩiga Johannesburg

karim

Lɛta Toolg Zĩiga Johannesburg

No-Rɩkdga Teng neba be Johannesburg. Boe?: Teng neba la a Johannesburg. Wa?: alaarib daar. nwadig y

Sandton City: Sum Yidgri

karim

Sandton City: Sum Yidgri

No-Rɩkdga Ti me' raabo nifu. Yʋʋre la a raabo nifu la ane Sandton City. Ya?: Sandton, Gauteng. Wa?: