fie.nipa,

Ata'

Ata': 3.

Zaalim, zaalim.
Ayinne, ayinne.
Ayi, ayi.
Ata', ata'.

Mossi Dictionary

zaalim
ayinne
ayi
ata'
<< Previous | Next >>